Systémoví integrátoři

Business Unit Manager
Pavel Žák, pavel.zak@assaabloy.com

Obchodní manažeři Česká republika
Jakub Pražák, jakub.prazak@assaabloy.com. Tel. +420 725 570 682
Jan Radev,
jan.radev@assaabloy.com, Tel. +420 727 967 689

Business Developer Manager
Petr Straka, petr.straka@assaabloy.com, Tel. +420 725 552 827

Produktový manažer a školitel
Michal Rada, michal.rada@assaabloy.com

Reklamační technik
Peter Chytil, peter.chytil@assaabloy.com.Tel. +420 602 484 375

 

Slovenská republika

Ľuboš Brtko, lubos.brtko@assaabloy.com. Tel. +421 918 900 010