Software

/Local/CZ/oneweb%202.0/produkty/p%c5%99%c3%adstupov%c3%a9%20syst%c3%a9my/Traka/Traka%20software.JPG

Všechna inteligentní řešení pro řízení přístupu jsou podporována programy Traka. Software lze spustit z jednoho počítače, více serverů a napříč celou sítí poskytující mnoho funkcí, správu i reporting.

Traka Web

Webová administrativní sada pro správu klíčů Traka Touch a systém Locker fungují na téměř každém zařízení, které může provozovatel používat. Traka Web podporuje neomezené množství klíčů a je novou generací administrativního softwaru, která zlepšuje funkčnost a udržuje technologie na vysoké úrovni.

Traka32

Softwar lze spustit na jednom počítači nebo síťovém serveru, poskytuje zaznamenávání událostí v reálném čase do databáze serveru SQL.Traka 32 může poskytovat celou řadu zpráv o jednotlivých pohybech aktivity klíče a pohybů uživatele.