SMARTair™ - Mějte svoje dveře pod kontrolou

/global/scaled/307x237x248x1x300x231/Local-CZ-oneweb 2.0-produkty-přístupové systémy-SMARTair-smartair.jpg

Je čas na změnu!

Zákazníci SMARTair™ jsou přesvědčeni, že výměna ztracené karty je mnohem levnější než výměna klíče. A dá se provést rychleji. Dveře s kontrolou přístupu SMARTair™ se dají jednoduše přeprogramovat.

Není třeba vyměňovat žádné zámky a vložky. Dveře s bezdrátovou kontrolou přístupu SMARTair™ jsou cenově výhodnější než standardní dveře s přístupem kontrolovaným za pomoci elektrického vedení.