Zabezpečení a řešení kontroly přístupu v průmyslových objektech

Sektor průmyslu a technické infrastruktury řeší četné bezpečnostní výzvy, například extrémní povětrnostní podmínky, ochranu citlivých výzkumných, vývojových a výrobních prostor a různé vchody a úrovně přístupových práv.

Požadavky na zabezpečení se mohou lišit v závislosti na typu provozní činnosti, například výzkum a vývoj, skladování paliv nebo energie a na velikosti a umístění objektu. Zamykací systémy, řešení kontroly přístupu a ochrany života musí zajišťovat flexibilitu, vysokou úroveň zabezpečení a musí být dostatečně robustní na to, aby dokázaly odolat extrémním povětrnostním podmínkám.
Elektronické systémy kontroly přístupu a systémy univerzálního klíče zaručí snadný vstup pro správnou osobu ve správný čas, zatímco zabezpečení je zajištěno v podobě nouzových východů, mechanických zamykacích systémů a bezpečnostních prostředků pro uzamčení strojních zařízení.

Hlavní oblasti, kde může ASSA ABLOY nabídnout integrované řešení:

Zabezpečení obvodového pásma a pozemků: systémy kontroly přístupu umožňují dálkové monitorování objektů z centrálního pracoviště a zajišťují kontrolu přístupu všech návštěv.
Citlivé prostory výzkumu a vývoje, výroby a skladování: vysoce zabezpečené a na míru upravené dveře odolné proti výbuchu a požáru zajišťují bezpečnost osob a vybavení v případě výbuchu nebo požáru. Vysoce zabezpečené dveře integrované do systémů kontroly přístupu jsou důležité i pro omezení přístupu do veřejnosti nepřístupných prostor.
Venkovní objekty: elektromechanické zamykací systémy, mechanické zámky a visací zámky určené do extrémních povětrnostních podmínek zajišťují ochranu venkovních objektů.
Bezpečné uzamčení strojních zařízení: bezpečnostní visací zámky zajišťují, aby strojní zařízení a vozidla nemohla být uvedena do provozu při operacích údržby, čímž brání vzniku úrazů.
Nouzové východy: rychlá úniková řešení kombinující snadnou a bezpečnou ústupovou cestu, včetně systémů účelových protipožárních dveří a panikových východů, které chrání osoby i majetek během nouzových událostí a brání proniknutí zvenčí v kterémkoli okamžiku.