Integrovaná řešení otevírání dveří ve volnočasových nebo veřejných objektech

Bezpečný a pohodlný provoz jsou hlavní požadavky pro zabezpečení sportovních center.

Veřejné objekty musí být otevřené veřejnosti, ale současně musí být dobře chráněné proti vetřelcům, krádežím, vandalismu a požárům. Výrobky musí někdy také splývat s historickou architekturou nebo moderními skleněnými konstrukcemi.
Sportovní centra, koncertní sály a muzea, to jsou jen některé z veřejných objektů, které vyžadují řešení nouzových únikových cest vybavených zařízeními pro panikový východ, únikovými elektrickými zapadacími plechy a nouzovými uvolňovacími tlačítky, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků, ale současně mohou využívat i řešení kontroly přístupu zabraňující vstupu do veřejnosti nepřístupných prostor.

Zabezpečení obvodového pásma a pozemků: systémy kontroly přístupu umožňují dálkové monitorování objektů z centrálního pracoviště a zajišťují kontrolu přístupu všech návštěv.
Hlavní vchody: Automatické posuvné, otáčivé nebo kyvné dveře, které pojmou velký provoz, v kombinaci s elektronickými systémy kontroly přístupu umožňujícími dálkové monitorování z centrálního pracoviště zajišťují kontrolu přístupu a zaznamenávají detaily návštěv, které vstoupily do objektu.
Veřejné prostory: fyzická a logická řešení kontroly přístupu mohou být používána a upravena na míru tak, aby umožňovala nebo omezovala přístup do prostor jako toalet, jídelen a přednáškových sálů ve stanovených denních dobách.
Šatny a VIP prostory: dálkově ovládaná řešení kontroly přístupu kombinovaná se zabezpečovacími systémy včetně CCTV zajišťují umožnění přístupu správným osobám ve správný čas, zatímco všichni ostatní musí zůstat venku.
Nouzové východy: rychlá úniková řešení kombinující snadnou a bezpečnou ústupovou cestu, včetně systémů účelových protipožárních dveří a panikových východů, které chrání osoby i majetek během nouzových událostí a brání proniknutí zvenčí v kterémkoli okamžiku.