Bezpečnostní řešení pro stanice veřejné dopravy

Velké množství cestujících procházejících stanicemi veřejné dopravy, ať se jedná o vlaková nádraží, stanice metra nebo letiště, a jejich vysoká rizikovost činí z těchto objektů zařízení velmi náročná na kontorlu přístupů.

Účinnost kontroly provozu a přístupu vyžaduje inteligentní, diskrétní a efektivní řešení zabezpečení a správy objektu.
Systémy kontroly přístupu a univerzálního klíče v kombinaci s vysoce bezpečnými vložkami a mechanickými nebo elektromechanickými zámky zajišťují vysoce bezpečný a selektivní přístup, který zajistí bezpečnost veřejnosti nepřístupných a servisních prostor. Integrované nouzové únikové cesty po celé budově umožní v nouzové situaci únik velkého množství osob. 

Hlavní oblasti, kde může ASSA ABLOY nabídnout integrované řešení:

Hlavní vchody: účinné systémy automatického přístupu schopné pojmout velké množství pěšího provozu při současném zajištění bezpečného příchodu a odchodu díky kombinaci systémů automatických a otáčivých dveří.
Prostory s vysokým zabezpečením: robustní zabezpečovací řešení kontrolující přístup do zakázaných zón díky spolehlivým a inteligentním dveřím, zámkům a systémům kontroly přístupu.
Objekty technické infrastruktury: systémy a správa za pomoci univerzálního klíče a elektromechanická kontrola přístupu zajišťují na míru upravený a flexibilní přístup do dopravních středisek pro různé zaměstnance a přitom zajišťují bezpečné uložení majetku.
Průmyslové a nakládkové prostory: speciální vysokorychlostní, vertikální, shrnovací a výsuvná sekční vrata a nakládkové systémy jsou použity pro plnění požadavků na zabezpečení a funkčnost u průmyslových a nakládkových prostor ve střediscích veřejné dopravy.
Nouzové východy: rychlá úniková řešení kombinující snadnou a bezpečnou ústupovou cestu, včetně systémů účelových protipožárních dveří a panikových východů, které chrání osoby i majetek během nouzových událostí a brání proniknutí zvenčí v kterémkoli okamžiku.