Integrovaná řešení pro vzdělávací prostředí

Prostředí vzdělávacích institucí vyžaduje inteligentní, diskrétní a účinná řešení řízení přístupu.

Zajistit studentům i personálu bezpečné a příjemné prostředí pro učení a práci je to hlavní, co mají vzdělávací zařízení poskytovat. I proto musí být řešení otevírání dveří pro vzdělávací sektor flexibilní, aby dokázal splnit nejrůznější potřeby žáků, studentů i vzdělávacího personálu.
I když je klíčovým prvkem otevřenost, musí být přístup k určitým oblastem monitorován a v některých denních dobách omezen.
Od objektů, v nichž jsou umístěny hlavní vchody a přednáškové sály, po sportovní zařízení nebo studentské ubytovny musí zvolená řešení kontroly přístupu a sledování majetku, systémy únikových cest a zámků fungovat jako celek tak, aby bylo zajištěno odpovídající zabezpečení a ochrana před vloupáním, krádežemi a vandalismem.

Hlavní oblasti, kde může ASSA ABLOY nabídnout integrované řešení:

Hlavní vchody: Automatické posuvné, otáčivé nebo kyvné dveře, které pojmou velký provoz, v kombinaci s elektronickými systémy kontroly přístupu umožňující dálkové monitorování z centrálního pracoviště a zajišťují kontrolu přístupu všech návštěv ve stanovených denních dobách.
Administrativní místnosti a místnosti pro personál: Řešení kontroly přístupu chrání osoby i majetek a tím zajišťuje příjemné prostředí.
IT / technické místnosti / laboratoře: Elektronické systémy řízení přístupu a správy majetku s doplňkovým monitorováním a prověřovacími záznamy omezuje přístup nepovolaných osob a zajišťuje ochranu majetku před krádeží.
Přednáškové sály a třídy: Flexibilní dveře a nouzové východy zajišťují pohodlí a inkluzivní přístup, zatímco integrované kontrolní systémy umožňují monitorování studentů.
Studentské ubytovny: Dynamické kování a řešení kontroly přístupu chrání studenty a majetek. Pokoje s odolnými dveřmi splňují předepsané normy a odpovídají bezpečnostním požadavkům.
Sledování majetku: Skříňky a přihrádky s inteligentním klíčem, snadno integrované do širších řešení kontroly přístupu, zajistí zvýšenou ochranu díky možnosti prověřit záznamy v reálném čase a sledovatelnost nejvýznamnější majetek v objektech.
Nouzové východy: Rychlá úniková řešení kombinující snadnou a bezpečnou ústupovou cestu, včetně systémů účelových protipožárních dveří a panikových východů, které chrání osoby i majetek během nouzových událostí a brání proniknutí zvenčí v kterémkoli okamžiku.