Přístupy na světové úrovni pro pacienty, personál i návštěvy ve zdravotnickém prostředí

Ve zdravotnickém prostředí je omezení a monitorování přístupu do určitých prostor v určitých denních dobách klíčem k zajištění bezpečnosti.

Zajištění přístupu, zabezpečení a vysoké kvality zdravotnických služeb současně vyžaduje inteligentní, diskrétní a účinná řešení zabezpečení a správy objektů, která musí být flexibilní, aby dokázala vyhovět nejrůznějším potřebám pacientů, zdravotnického personálu i návštěv z řad veřejnosti.
Zatímco loketní vypínače a antimikrobiální dveřní kliky pomáhají bránit šíření infekcí v chirurgických operačních sálech, v rostorách pro pacienty zajišťují systémy kontroly přístupu a řešení únikových cest potřebnou míru bezpečnosti. 

Hlavní oblasti, kde může ASSA ABLOY nabídnout integrované řešení:

Hlavní vchody: Automatické posuvné, otáčivé nebo kyvné dveře, které pojmou velký provoz a zajistí snadný přístup pro invalidní pacienty a návštěvníky, v kombinaci s elektronickými systémy kontroly přístupu umožňujícími dálkové monitorování z centrálního pracoviště zajišťují, aby po stanovené noční době měly do budovy přístup pouze povolané osoby.
Prostory a pokoje pacientů:pokoje vybavené dveřmi a klikami s antimikrobiálními klíči, které pomáhají omezit šíření infekce, použití zámků a systémů kontroly přístupu v citlivějších prostorách pro pacienty nebo například zvýšené zabezpečení na pokojích pro pacienty s demencí a na psychiatrii.
Lékárny: zabezpečené lékárny s ochranou a kontrolou přístupu na vysoké úrovni, prověřovací záznamy a monitorovací systémy zabraňující krádežím a umožňující případné vyšetřování.
Chirurgická oddělení: Speciální automatické dveře pro chirurgická oddělení, operační sály vybavené loketními vypínači za účelem minimalizace kontaktu s klikami a zamezení riziku infekcí či ovládací systémy pro zabránění přístupu nepovolaných osob.
Sledování majetku: skříňky a přihrádky s inteligentním klíčem, snadno integrované do širších řešení kontroly přístupu, zajistí zvýšenou ochranu díky prověřovacím záznamům v reálném čase, bezpečnostním visačkám a sledovatelnosti nejvýznamnějšího majetku v objektech.
Nouzové východy: rychlá úniková řešení kombinující snadnou a bezpečnou ústupovou cestu, včetně systémů účelových protipožárních dveří a panikových východů, které chrání osoby i majetek během nouzových událostí a brání proniknutí zvenčí v kterémkoli okamžiku.